ย ายสู้ชีวิ ต เปิดร้านเสื้อผ้าเล็กๆ ในตลาด ท่ามกลางแดดร้ อ น

เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจในตอนนี้ สำหรับเรื่องราวนี้มีคนถูกใจจำนวนมาก

หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sawitri Apiniwate ได้มีการโพสต์ภาพคุณย า ยท่านหนึ่ง โดยระบุว่า

 

คุณย า ยอยู่ในตลาดดอนนก ปกติตลาดนัดจะตั้งบ่าย 2/3 แกมาตั้งตั้งแต่ 11 โมง แกว่าอยู่คนกลัวทำไม่ทัน

เห็นแล้วสงส า รมาก ผู้ใดที่มีเสื้อผ้าบริจ า คให้แกขๅย หรืออาห ารปัจจัยอื่นๆ นำมาให้แกได้นะคะ คุณย ายสู้ชีวิ ตมาก

 

ส่งมาที่ ร้านซ่อม มลมอเตอร์ 0937477248 บ้านเลข 338/55 ม.4 ถ.ดอนน ก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุร าษฎร์ธานี 84000

ขอให้บุญรักษ า ครับ Dussadee Phonpradit ผู้ให้ข้อมูล

 

ที่อยู่ สำหรับคนที่จะเอาผ้าไปให้ด้วยตนเองแกอยู่ข้างบ้านแม่ต าธรรมค่ะ ทางไปตลาดดอนน ก

แหล่งที่มา Sawitri Apiniwate