รัฐประกาศ กลุ่มบัตรคนจนอด 2 โครงการนี้

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือเราลองไปชมพร้อมกันเลย

บัตรคนจน ได้สิทธิอะไรในมาตรการเยี ย วย า1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13.65 ล้านคน จะได้สิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรบัตรคนจน เดือนละ 200 บาทต่อคน โดยรัฐจะจ่ายเงินเยี ย วย าทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564

ซึ่งหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป (กรกฎาคม 2564)

2.โครงการเราชนะ

ในส่วนของโครงการในระยะแรกที่เป็นการเพิ่มวงเงินในมาตรการเราชนะ ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรการอยู่แล้ว เพิ่มสัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 2 สัปดาห์ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,000 บาทนั้น โดยเงินจะเข้าอัตโนมัติตามวันที่กำหนดข้างต้น โดยไม่ต้อง “ลงทะเบียนเราชนะ” ซ้ำอีก และไม่มีการเปิดให้สมัครใหม่

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการได้สิทธิในมาตรการนี้ ก็จะได้รับสิทธิเงินเยี ยว ย า ในรอบใหม่ ซึ่งเงินจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 และอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64

ทั้งนี้สิทธิเราชนะสามารถซื้อได้ทั้งสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น “ร้านค้ารายย่อย” ที่เข้าร่วมกับมาตรการ “คนละครึ่ง” นอกจากนี้รัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับ “ภาคบริการ” “การขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคล” ประกอบด้วย

ขสมก.

รถร่วม

รถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)

รถไฟ

แท็กซี่

ตุ๊กตุ๊ก

วินมอเตอร์ไซค์

เรือ

บัตรคนจน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการอะไรบ้าง?
แต่อย่างไรก็ตามล่าสุด (7 พ.ค.64) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ว่า ในส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ เนื่องจากถือว่าได้รับการเยียวยาแล้ว