รัฐเคาะให้ใช้ได้เเค่หนึ่งโครงการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ในหลักการเบื้องต้นเ

โดยได้สรุปออกมาเเล้วดังนี้

1. ยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ได้ให้เงินสด แต่จะให้เงินคืนเป็น E-Voucher

เป็นโครงการใหม่จากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโ ควิ ด -1 9 ในระยะที่ 2 ช่วงครึ่งปีหลัง คือตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค. 2564 โดยจะดำเนินการหลังจากที่มาตรการ “เราชนะ” และ ม.33เรารักกัน สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง ใช้งบประมาณในโครงการฯ 2.8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะมีเงินสะพัดราว 268,000 ล้านบาท

โดยรัฐจะสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายกับร้านค้า บริการ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อจ่ายค่าสินค้าแล้วจะได้เงินคืนในรูปแบบ E-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ไม่ใช่การโอนเงินให้ใช้จ่ายเหมือนโครงการเราชนะ ม.33เรารักกัน

2. เงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใครได้บ้าง

ถ้าเลือกใช้ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไปแล้ว จะใช้สิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3 ซ้ำซ้อนไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่เลือกจะใช้สิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องเช็คคุณสมบัติของตน พร้อมทำตามเงื่อนไขของโครงการ ได้แก่

ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com (มาตรการจะยังไม่เริ่มเร็วๆ นี้ วันลงทะเบียนที่ชัดเจนคลังจะแจ้งอีกครั้ง)

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

ต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

ผู้ที่ได้สิทธิ์เราชนะ ม.33เรารักกัน สามารถเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ คนละครึ่งในระยะ 2 ได้
สำหรับร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม, ร้านค้าสินค้าทั่วไป, การให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน VAT และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

3. สินค้าที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ชื้อได้

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อผ่านโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้แก่ ลอตเตอรี, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, น้ำมันและก๊าซสำหรับยานพาหนะ, ค่าบริการนำเที่ยว, ค่าที่พัก/โรงแรม, ค่าตั๋วเครื่องบิน (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประชาชนจะได้รับส่วนลดจากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย

4. อยากได้เงินคืนครบ 7,000 บาท ต้องใช้จ่าย 2 ต่อ

สำหรับจำนวนวงเงินที่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะได้รับคืนกลับมานั้น ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการจะเงินคืนในรูปแบบ E-Voucher โดยยอดใช้จ่ายนั้นเมื่อคำนวณเงินคืนออกมาแล้ว ต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ

ทั้งนี้ จะคำนวณการจ่ายเงินคืนจากยอดเงินที่ถูกใช้จ่ายออกไป โดยจะให้เงินคืนในอัตรา 10-15 ของค่าใช้จ่าย หากต้องการได้เงินคืนเต็มจำนวน 7,000 บาท จะต้องมียอดการใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาทขึ้นไป โดยการใช้จ่ายสามารถสะสมได้ รัฐให้เงินคืนแบ่งเป็น 2 ต่อ ตามที่โครงการกำหนด

5. ขั้นตอนวิธีใช้สิทธิ์ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เบื้องต้นในหลักการ

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า โครงการนี้ไม่ใช่การโอนเงินให้เพื่อใช้จ่าย แต่ต้องจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนแล้วจะได้เงินคืนทีหลังเป็น E-Voucher เมื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อสินค้าแล้ว จากนั้นรัฐจะมีวงเงินสิทธิโอนกลับคืนไปให้ในแอพฯ เป๋าตัง จากนั้นก็สามารถใช้ E-Voucher ดังกล่าวจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอพฯ เป๋าตังได้ ยิ่งมีการจับจ่ายใช้สอย ก็จะยิ่งได้รับเงินคืนมากตามไปด้วย

ทั้งนี้ในอัตรา 10%-15% ของยอดค่าใช้จ่าย และสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท สามารถสะสมเงิน E-Voucher ได้ และกำหนดให้แบ่งจ่ายเงินคืน E-Voucher ออกเป็น 2 ต่อ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายหลายๆ ครั้ง ได้แก่

ต่อที่ 1 ใช้จ่ายตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก จะได้รับเงินคืนเป็น E-Voucher ในอัตรา 10% ของยอดค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

ต่อที่ 2 ใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001 – 60,000 บาท จะได้รับเงินคืนเป็น E-Voucher ในอัตรา 15% ของยอดค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน