รัฐเตรียมเเจกอีกคนละ 5,000 บาท สนใจไหม

เมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมาในสภาได้มีครม.มติโดยมีนายพรเพชรหัวหน้าประธานในที่ประชุมโดยร้องไห้เสนอมาใช้งบที่จะกู้ในการงบประมาณกู้กพรก.เงินกู้จะเจ็ดแสนล้านบาทเพื่อที่จะนำเงินจำนวนนั้นมาเยียวยาประชาชนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเยียวยาในรูปแบบไหนตอนนี้ยังหารือกันอยู่ซึ่งทางประชาชนส่วนมากอยากได้เป็นเงินสด 5,000 บาทโอนเข้าบัญชีเลยไม่ต้องผ่านเราชนะเอาตังค์ส่วนในการช่วยเหลือ

ข้าราชการนั้นก็เลยออกมาตรการมาเพื่อประชาชนและมาตรการแต่ยอมรับว่าของข้าราชการยังไม่เคยยาวๆเลยซึ่ง

ได้นำเสนอไปแล้วแต่ได้นำออกจากที่ประชุมเรียบร้อยเพราะว่าจะให้ยามเปิดประชาชนก่อนงานพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

โดยเสนอให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณที่จะทำการกู้นั้นออกมาให้ดีและเสนอให้แบ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินสดเพื่อให้ประชาชนคนละ 5,000 บาท

เพราะส่วนนี้ประชาชนมีความเดื อ ดร้อนจริงๆและยังเป็นข้อดีก็คือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วยซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนด้วยไม่ใช่คิดแต่มองปัญหาฝ่ายเดียวจึงจะขอฝากนายกรัฐมนตรีคลังในระยะทางเป็นแนวทางอีกครั้งหนึ่งว่า

ถ้าผ่ าตัดเอาตั้งประชาชนบางคนไม่มีมือถือใช้จะใช้ยังไงต้องมาเดื อ ดร้อนเจ้ าหน้ าที่พี่ไปให้ลงทะเบียนอีกโดยความคิดเห็นของ social บอกได้รับเป็นเงินสดยังสามารถนำไปซื้ออย่างอื่นได้เช่นเติมน้ำมันค่ารถค่าไฟค่าน้ำยังจ่ายได้หมดจึงอยากเสนอฝ่ายรัฐบาลทำ