รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท

จากสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ประชาชนกำลังได้รับความเดือ ด ร้อน แต่ล่าสุดประกันสังคมตอบชัดแล้ว

อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือทุกคน

ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้าง จะรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสูงสุดคนละ 10,000 บาท

ไม่มีอะไรยุ่งยากแค่กรอกแบบฟอร์มส่งให้นายจ้างเท่านั้น

 

ก่อนหน้านี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้พูดถึงลักษณะผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33

ที่เข้าข่ายได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และเงินเยียวยา 2,500 บาท

ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างจะต้องเตรียมเอกสาร หรือทำอย่างไรเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือก้อนดังกล่าวจากรัฐบาลบ้าง

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 แบบไหนถึงได้รับค่าชดเชย 50% และเงินเยียวย า 2,500 บาท?

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในรายการถกไม่เถียงถึงผู้ประกันตน

ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐบาลในพื้นที่สีแดงนั้น

หากต้องการรับเงินค่าชดเชยจากเหตุกรณีสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท)

 

นายจ้างจะต้องแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมว่ากิจการได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐ โดยระบุจำนวนลูกจ้างทั้งหมดที่หยุดงาน

พร้อมกับเลขบัตรประชาชน และเลขที่บัญชีธนาคารของลูกจ้าง

ส่วนลูกจ้างแค่กรอกแบบฟอร์มที่จะเบิกเงินกับประกันสังคมส่งให้นายจ้าง โดยข้อมูลที่นายจ้างส่งมาให้กับสำนักงานประกันสังคมนั้น

 

เนื่องจากข้อมูลที่เชื่อมต่อกับประกันสังคมเป็นเลขบัตรประชาชนไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

 

จะถูกนำมาตรวจสอบ และประเมินผลกับฐานของมูลเดิมที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่เดิม ก่อนที่จะโอนเงินให้กับลูกจ้างในกิจการนั้นที่แจ้งมา

สำหรับเงินเยียวยาจำนวน 2,500 บาทนั้น สำนักงานประกันสังคมได้หารือร่วมกับสภาพัฒน์ฯ และกระทรวงการคลัง

จะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์มือถือ