รีบด่วน คนละครึ่งเฟส 3 เหลือสิทธ์ไม่เยอะแล้ว

มาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ ควิ ด -1 9 ผ่านโครงการ คนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3 พันบาทโดยเปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ที่ www.คนละครึ่ง.com และ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปจำนวน 31 ล้านสิทธิ วงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

สุดเมื่อเวลา 07.00 น. ยังเหลือสิทธิ์กว่า 22,173,924 สิทธิ์ทั้งนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการในครั้งนี้นั้น จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป

ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสนับสนุนกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)

แต่ยกเว้นสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ย าสูบ โดยใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาทซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท