รีบด่วน จะปิดลงทะเบียนแล้ว

สำหรับการลงทะเบียนรับเงิน 5 ,000 บาทเรียกได้่ว่าตอนนี้ประชาชนต่างพากันไปลงทะเบียนจำนวนมาก เพราะอยู่พื้่นที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุด ทางรัฐบาล

ประกาศวันปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ และ นายจ้างที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันไหน เพื่อรับเงินเยียวย าล่าสุด 5000 บาทเช็คที่นี่

คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตการเยียวยาโควิด สำหรับนายจ้างผู้ประกอบการอาชีพอิสระมาตรา 40 และ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 10 จังหวัด สำหรับ 9 กิจการ

 

10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับเงินเยียวย า

กรุงเทพฯ
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

 

ระยะเวลาเยียว ย า

เป็นเวลา 1 เดือน

กิจการ 9 หมวดที่ได้รับสิทธิ

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

ลูกจ้างผู้ประกันตน

ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน


อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ รับเงิน 5,000 บาท

นายจ้าง

นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง”

1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2.ร้าน OTOP

3.ร้านค้าทั่วไป

4.ร้านค้าบริการ

5.กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม