ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ทำได้ผ่านแอพฯ ทำได้ง่ายๆตามนี้

มาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ คนละครึ่ง เตรียมตัวให้พร้อม วันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3 เพื่อรับเงินเยียวย า 3,000 บาท ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หากคุณเป็นผู้มีสิทธิเดิม เคยได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1 เฟส2 กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าเป็นผู้ต้องการสิทธิรายใหม่ ที่ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน ก็ต้องลงทะเบียนในวันดังกล่าว โดยวิธีลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ก็แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน” ถัดมาระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วกด “ตกลงยินยอม” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วน

ตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์

จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ระบบจะโชว์ข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” (รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน)

2. ลงทะเบียนผ่านแอพฯ “เป๋าตัง”

โดยวิธีการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” มีขั้นตอน ดังนี้

2.1) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2.2) กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2.3) รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)

2.4) ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

2.5) เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

2.6) เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2.7) ใช้สิทธิกับร้านค้าที่มีแอพฯ “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

2.8) เสร็จสิ้นการชำระเงิน

คนละครึ่งเฟส 3 ใครได้สิทธิบ้าง ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ในครั้งนี้ จะมอบสิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้มีสิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียน จำนวน 15 ล้านคน 2) กลุ่มผู้ต้องการสิทธิรายใหม่ ให้ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 16 ล้านคน

โดยจะต้องเช็คตนเองก่อนว่า คุณมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐกำหนดหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิรับ 3,000 บาทในโครงการนี้ชัวร์ๆ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) *ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

“คนละครึ่งเฟส 3 เงินเข้าวันไหน เช็คไทม์ไลน์

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้วันละไม่เกิน 150 บาท และรับวงเงินสิทธิรวม 3,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ โดยวันที่จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้มีสิทธินั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรก เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท