ลงทะเบียนพักห นี้ ธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง

สำหรับตอนนี้หลายๆคนคงทราบแล้วสาหรับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด ขณะที่หลายกิจการต้องปิดชั่วคราวหรือปิดทำการเร็วขึ้นตามมาตรการควบคุม

เป็นเหตุให้ประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ไม่สามารถชำระหนี้กับธนาคารต่าง ๆ ได้ แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกห นี้ รอบ 3 ออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จับมือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

 

ช่วยเหลือลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบ ลองมาอ่านรายละเอียดและวิธีลงทะเบียนของธนาคารต่าง ๆ ได้เลย

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

 

ธนาคารกรุงไทย

พักห นี้กรุงไทย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungthai Care

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564

 

 

ใครมีสิทธิ์

สำหรับลูกหนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของทางการ (หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ช่องทางลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้า

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2564

Krungthai Contact Center 02-111-1111
เฟซบุ๊ก Krungthai Care