ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท วันนี้ยังลงได้อยู่

คนละครึ่งเฟส 3 ยังเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ์ ผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับวงเงินเยียวยา 3,000 บาท

ส่วนผู้ที่ได้รับ SMS เข้าร่วมโครงการแล้ว อย่าลืมยืนยันตัวตน เริ่มใช้จ่ายวันแรก 1 ก.ค.64

หลังจากกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

“คนละครึ่งเฟส 3” ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

เพื่อรับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน

ความคืบหน้า ล่ๅสุดเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ซึ่งเป็นเวลาที่ระบบได้เปิดให้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

“คนละครึ่งเฟส 3” แล้ว โดยพบว่ามีสิทธิ์คงเหลือจำนวน 2,691,119 สิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”

ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน

สำหรับผู้ที่ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 – 23.00 น.

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th)

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) (ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com)

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet กดแถบโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง
ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

 

วิธีเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านช่องทางเว็บไซต์

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00-22.00 น.

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน SMS ยืนยันภายใน 3 วัน

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที)

วิธีเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” พร้อมผูก G-wallet

2. กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และมีการยืนยันตัวตนในเวลาที่กำหนด จะได้รับเงิน 3,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64-31 ธ.ค. 64