ลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ์

ประกันสังคม เตือนกลุ่มตกหล่นรีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ เช็กสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ www.sso.go.th พื้นที่ 29 จังหวัด หากชวดสิทธิเปิดทบทวนสิทธิเยียวยา 1-30 ก.ย.

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา เงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ยังมีกลุ่มตกหล่นไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ได้

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยกับ พีพีทีวี ว่า ผลการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแ ดงเข้ ม วันนี้ (27 ส.ค.64 ) ยังมีกลุ่มตกหล่น เงินไม่เข้าบัญชี โดยวันนี้มีผู้ได้รับสิทธิเยียวยา ม.39 จำนวน 228,120 ราย โอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จ 209,301 ราย ดังนั้น ยังมีอีก 18,009 รายที่ยังตกหล่น เนื่องจากบัญชีพร้อมเพย์ไม่ผูุกกับบัตรประชาชน หรือบัญชีปิดไปแล้ว

โฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า ขอให้ผูู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกำหนดที่สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วหรือไม่เพื่อรับสิทธิเยียวยา โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มตกหล่นทุกวันพฤหัสบดี

วิธีสมัคร “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ มาตรา 33 มาตรา 39 – 40 ใน 9 กลุ่มกิจการ

เช็กก่อนว่าตนเองได้รับสิทธิหรือไม่ หากอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเสียก่อน ที่ www.sso.go.th

คลิก ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 33

คลิก ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 39

คลิก ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40

หากตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่าได้รับสิทธิแต่เงินไม่เข้าบัญชี รีบตรวจสอบสถานะบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย

ทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน
โฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า หากประกอบอาชีพในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิเยียวยาแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ ให้ทบทวนสิทธิ

ทบทวนสิทธิเยียวยาทำอย่างไร

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 หากอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดและเข้าเงื่อนไข ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องประกอบอาชีพ 9 กลุ่มกิจการ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้ นที่ควบคุ มสูงสุดและเข้ มงว ด

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เริ่ม 1-30 ก.ย. ภายใน 15 ก.ย.โอน 5,000 มาตรา 40 ครบ

หากเข้าเงื่อนไขแต่เมื่อตรวจสอบสิทธิเยียวยา ผ่านทาง www.sso.go.th แล้ว พบว่าไม่ได้รับสิทธิ ให้ทบทวนสิทธิเยียวยา

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เริ่ม 1-30 ก.ย. ภายใน 15 ก.ย.โอน 5,000 มาตรา 40 ครบ

ต้องกรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด (เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)

ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

เปิดยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 มาตรา39 และมาตรา 40 ตั้งแต่ 1ก.ย. – 30 ก.ย.64

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 + 3 จังหวัดที่เหลือ (สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 และชำระเงินสบทบ หลัง 3 ส.ค.64 แต่ภายใน 24 ส.ค.64 ) กลุ่มสุดท้ายสำหรับงวดแรก ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทเมือไหร่

โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า กลุ่มนี้กำลังประมวลข้อมูล เมื่อได้จำนวนผู้ได้รับสิทธิเยียวยาที่แน่นอนแล้ว จากนั้นจะเสนอสภาพัฒน์ฯ ขออนุมัติงบประมาณ ในครม. เมื่อได้อนุมัติงบประมาณ จะดำเนินการโอนเงินเยียวยามาตรา 40 พื้นที่ 19 จังหวัดที่เหลือ ภายใน 15 ก.ย. 64