ลงทะเบียน รับ 5 ,000 บาท

ใก้จะหมดเขตเข้ามาแล้วทุกที สำหรับการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน

ในการสมัครลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียว 5,000 บาท ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 และ 20 ก.ค.64

“ประกันสังคม” ม.33 ม.39 และ ม.40 รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์(สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564) ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคม ม.40

 

มีสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

อาชีพอิสระ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ความคุ้มครอง ครบจบทุกทางเลือก
ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40

เว็บไซต์ www.sso.go.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เซเว่น-อีเลฟเว่น
หลักฐานการสมัคร
ใช้บัตรประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น