วิธียืนยันตัวตน รับเลย 3,000 บาท

กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบนั้น

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2564 พบว่า มีสิทธิ์คงเหลือจำนวน 3,844,189 สิทธิ์

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะได้รับ SMS ระบุข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564″ จากนั้นขอให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Dipchip) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

1.นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขา หรือที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทยฯ

2.ยืนยันตัวตนผ่านตัวเลือก KrungthaiNext ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตังเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564”

แต่หากที่ผ่านมาได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้ว ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุง

เงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 – 23.00 น.