ลบแอพฯ เป๋าตังไปเเล้ว รับเงิน 2,000 บาท ต่อได้หรือไม่เช็กได้เลย

โครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เคาะเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 โครงการจะจ่ายเงินเยียวให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาทเเละได้มีคนเข้ามาถามมากมายว่า ลบแอพฯ เป๋าตัง จะเสียสิทธิ เราชนะ – ม.33 เรารักกัน” รอบใหม่หรือไม่

กรณีมีข้อสงสัยของกลุ่มผู้รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่เคยใช้งานไปก่อนหน้านี้ และอาจเผลอลบหรือถอนการติดตั้ง (Uninstalling) เป๋าตังออกจากสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับสิทธิและใช้งานวงเงินอยู่หรือไม่ในกรณีนี้ กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ผู้รับสิทธิผ่านแอพฯ เป๋าตัง ยังสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเป๋าตังได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ก็สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการได้ตามปกติ

ม.33เรารักกัน รอบใหม่ จะโอนเข้าทุกวันจันทร์ผ่านแอพฯ เป๋าตัง รวมวงเงิน 2,000 บาท ดังนี้

– เงินเข้าสัปดาห์แรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท
– เงินเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

ส่วน เราชนะ รอบใหม่ สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน เงินจะเข้าทุกวันศุกร์

– เงินเข้าสัปดาห์แรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท
– เงินเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท

สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

– เงินเข้าสัปดาห์แรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท
– เงินเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท