ลุงวัย 70 ปี มองขยะเป็นกองเงิ นกองท อง ขา ยจนซื้ อที่ได้ 30 ไร่

หากพูดถึงขยะ อาจจะเป็นสิ่งสกปรกและไม่มีค่าสำหรับใครหลายๆคน แต่สำหรับคุณลงุท่านนี้ แม้อายุจะมากมายถึง 70 แล้ว ก็ยังเก็บขยะขายอยู่ เพราะลุงบอกว่า ขยะพวกนี้ ลุงขายจนมีเงินซื้อที่ได้ 30 ไร่แล้ว เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนชื่นชมความขยันของคุณลุงเป็นอย่างมาก

ชายชราคนหนึ่งที่หากินโดยการเก็บ ข ย ะ ขายจนสามารถซื้อที่สวนได้กว่า 3O ไร่ ทราบชื่อคือ นายบา กล้าหาญ อายุ 7O ปี ชาว อ.ละแม จ.ชุมพร

สภาพเนื้อตัวมอมแมม ผิวดำกร้าน กำลังเดินคุ้ยเขี่ยหาเก็บเศษ ข ย ะ ประเภทรีไซเคิล อยู่ในพื้นที่ทิ้ง ข ย ะ กองโตขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เดิมนั้นลุงแกเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพเป็น ก ร ร ม กรทั่วไป มีภรร ย า และลูกหญิงและชาย 4 คน ที่ผ่านมาตนเองทำ ง า น ก่อสร้างจนก่อร่างสร้างตัวเก็บเงินซื้อที่ดินได้ 5 ไร่

จนมาถึงปี 2547 อายุมากขึ้น เริ่มทำ ง า น แบกหามไม่ไหวแต่ด้วยความที่ตนไม่ชอบอยู่เฉยๆ จึงชวนภรร ย า มาอยู่กับลูกสาวที่มีครอบครัวอยู่ใน อ.ละแม จ.ชุมพร โดยตนมารับจ้างทำ ง า น ตัดหญ้าตามสวน ย า ง สวนปาล์ม เพื่อเลี้ยงตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลาน

แต่เนื่องจากอายุที่มากขึ้นและร่างกายไม่แข็งแรง ทำ ง า น รับจ้างได้ราว 5 ปี หลังจากนั้นจึงเลิกแล้วหันมาเก็บของเก่าที่กอง ข ย ะ ขาย จนถึงปัจจุบันมีรายได้วันละประมาณ 1,OOO บาท

แต่ละเดือนก็จะมีรายได้มากกว่าหมื่นบาทขึ้นไป จนเก็บหอมรอบริมซื้อที่ดินปลูกบ้าน และปลูกปาล์มน้ำมันได้ประมาณกว่า 3O ไร่ ส่วนที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ที่บ้านเดิมก็ยังอยู่ไม่ได้ขายแต่อย่างใดเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

ลุงบา กล่าวว่า ถึงแม้ว่าใครจะ รั ง เ กี ย จ กอง ข ย ะ แต่ ข ย ะ เหล่านั้นมันทำให้ลุงมีที่อยู่ที่กินไม่เดือดร้อน เก็บ ข ย ะ เก็บของเก่าขายเป็นอาชีพที่สุจริตพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่

ถ้าเราไม่เลือก ง า น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จะทำ ง า น อะไรก็ทำได้ เหมือนกับที่ลุงมอง ข ย ะ ให้เป็นเงินเป็นทองของมีค่าเก็บไปขายจนมีรายได้อยู่ทุกวันนี้

คำว่า ร ว ย ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป สำหรับปริญญาชีวิตนั้นคือ การที่เรามีเงินเพียงพอที่จะใช้ในชีวิตได้แบบไม่ลำบาก พออายุมากขึ้นก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานต้องออกค่าใช้จ่ายให้ทุกเรื่อง มีเงินดำรงชีวิตและใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองได้สบายๆ

 

และถ้ามีทรัพย์สินมากกว่านั้นเราอาจจะนำไปช่วยเหลือคนอื่น มอบให้เป็นมรดกกับผู้อื่นได้ สำหรับปริญญาชีวิตนี่ก็คือ ร ว ย แล้ว