วันสุดท้ายชำระเงินงวดแรกประกันสังคมมาตรา 40

คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระ และ กลุ่มฟรีแลนซ์ สมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วต้องจ่ายเงินเยียวยาภายในวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ผ่อนผันให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่อนผันจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ โดย พรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ครบกำหนดจ่ายเงินสมทบงวดแรก ผู้สมัครมาตรา 40 ต้องรีบสมัครด่วนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ดังนี้

กรุงเทพ

นนทุบรี

นครปฐม

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40

กลุ่มอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย

มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)

ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

เงินสมทบมีให้เลือก 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็ บป่ว ย ทุพ พลภาพ และเสี ย ชี วิ ต

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท รับเงินชดเชยกรณี เจ็ บป่ว ย ทุพ พลภาพ และเสี ย ชี วิ ต และ ชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็ บป่ว ย ทุพ พลภาพ และเสี ย ชี วิ ต และเงินสงเคราะห์บุตร

ก่อนหน้านี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่ม “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครมาตรา 40 แล้ว ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 แต่ยังไม่ชำระเงิน ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย พร้อมรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท ในวันที่ 24 สิงหาคม ร่วมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา39 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในจังหวัดที่เหลือ สำนักงานประกันสังคม มีกำหนดโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่ 25 สิงหาคม โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับการโอนเงิน จำนวน 2,500 บาท ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับการโอนเงิน จำนวน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

ขณะเดียวกันพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้เร่งให้กระทรวงคมนาคมหามาตรการเยียวยาเพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป.