วันโอนเงิน ม.33 รับ 5,000 บาท

หลังจากก่อนหน้ารัฐประกาศช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ประกันตน ม39 – 40 แต่สำหรับ ม.33 ยังไม่ได้ประกาศ ล่าสุด

ในวันนี้ (20ก.ค.64) คณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาทเพิ่ม

 

เป็น 13,504 .696 บาท โดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับ นายจ้างและลูกจ้าง เฉพาะ มาตรา 33 ก่อน ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

โดยลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิ มีประมาณ 2.8 ล้านคน ส่วนนายจ้างมีประมาณ 1.6 ล้านคน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวย าให้กับลูกจ้างคนละ 2,500 บาท

และนายจ้างจะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือนเท่ากัน

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินผ่าน พร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตน และนายจ้างบุคคลธรรมดา ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

โดยพร้อมเพย์จะต้องผูกติดกับบัตรประชาชนเท่านั้น และตั้งแต่วันนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ทางเวปไซต์ประกันสังคม

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายเงินเยียวยา เพราะอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล เช่นเดียวกับ 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดพระนครศรีอยุธย า ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ที่ต้องให้รอการจัดทำข้อมูลก่อนกำหนดวันจ่ายเงินเยียวย าต่อไป