วันโอนเงิน เราชนะ ม33 เพิ่มอีก 2000 บาท

สำหรับตอนนี้หลายๆคนคงได้ลืมตาอ้าปากได้แล้ว

สำหรับการช่วยเหลือ รอบใหม่นี้

โดย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบมาตรการเยียวยๅ ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้อง

กัน C O V I D-19 ในหลายโครงการ เพื่อบร รเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่งด่วน

นางสาวกุลยๅ ตันติเตมิท โฆษกกระทรว งการคลังเปิดเผย มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือ

 

กับจส.100 ว่า โครงการเราชนะ เป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเงินรอบใหม่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ดังนี้

งวดแรก 1,000 บาท วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

งวดที่ 2 อีก 1,000 บาท 28 พ.ค.64

โครงการ ม33 เรารักกัน เป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน

มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเงินรอบใหม่ ในวันที่

จันทร์ที่ 20 และ 27 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

สำหรับโครงการคนละครึ่งจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2

ภายหลังการควบคุ โ ค วิ ด-19 นางสาวกุลยๅ เปิดเผยว่า นอกจากจะให้สิทธิ์กับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว

 

เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

แต่ผู้ที่จะลงทะเบียนครั้งใหม่คนละครึ่งจะต้องเลือกว่าจะใช้โครงการคนละครึ่ง

หรือจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งจะเป็นการได้เงินคืนในรูปแบบ E-Voucher ไม่เกิน 7 พันบาท

ส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนจะมีความชัดเจนอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาจาก อนุวัต จัดให้