วิธีรับเงิน 5,000 บาท

หลังจากการเปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดรัฐบาลสั่งช่วยเหลือ โดยช่วยเหลือเฉพาะ 10 จังหวัด ที่เดื อด ร้อนเท่านั้น

หลายๆคนยังไม่ทราบหลังจากการลงทะเบียนแล้ว ต้องทำไงต่อ วันนี้ เราจะมาแนะนำกันต่อเลย

โดย เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน”ประกันสังคม” รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

 

ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นเวลา 1 เดือน

สำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า นายจ้างบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนที่ได้รับรับเงินเยียวยาประกันสังคม จะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

วิธีการสมัครพร้อมเพย์

สิ่งที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ มี 3 อย่าง ดังนี้

สมุดบัญชีเงินฝาก/เลขที่บัญชีเงินฝาก
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
การนำหมายบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์มือถือผูกกับบัญชีเงินฝาก หรือการสมัครพร้อมเพย์ มีหลายช่องทาง ดังนี้

ตู้ ATM
เว็บไซต์ธนาคาร
Mobile Banking
สาขาธนาคาร