วิธีลงทะเบียนขอรับเงิน ม.39

สำหรับตอนนี้ ประชาชน หลายๆคนกำลังสับสนกับโครงการช่วยเหลือ ที่รัฐกำลังอนุมัติให้ ล่าสุด เพราะหลายๆคนตอนนี้

ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่า กับมาตรการช่วยเหลือ มาตรา 40

โดย วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.

ได้อนุมัติให้ กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย

 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้รับการเยียวยา ชดเชยรายได้จากรัฐบาล

กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน กำหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 33

จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย

จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยกลุ่มที่เป็นผู้ประกันมาสังคม ตามตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

 

กรณี นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64

เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

รวมถึงผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง

ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อรับความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ด้วย 1 เดือน

ทั้งนี้ วิธีการเตรียมเอกสาร สำหรับรับเงิน 5,000 บาท รัฐบาลให้หลักการว่า จำกัดเอกสารให้น้อยที่สุด เพื่อลงทะเบียน และจ่ายเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ดังนี้

วิธีเตรียมเอกสาร


หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล
บัตรประชาชน
หลักฐานจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40
เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง
เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย


วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
หาต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่าน 7 ช่องทาง

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา


ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม


วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม