วิธีเปลี่ยนยิ่งใช้ยิ่งได้มารับสิทธิคนละ 3,000 บาท

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” และ “คนละครึ่งเฟส3” 2 มาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงวิกฤติ “โควิด-19”

ที่กำลังจะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ทว่าทั้ง 2 โครงการไม่สามารถใช้พร้อมกันได้

จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จึงจะพาไปดูเงื่อนไขของทั้ง 2 โครงการพร้อมวิธีเลือกรับสิทธิ

วิธีเปลี่ยนโครงการ ทำอย่างไร

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” หรือโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนโครงการ สามารถลงทะเบียน

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ท่านต้องการเข้าร่วม ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น.

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงการทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และถือเป็นการสละสิทธิโครงการเดิม สำหรับการใช้จ่ายของโครงการต่างๆ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64

ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ คนละครึ่งเฟส3 ต่างกันอย่างไร

– ยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ได้รับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ “เป๋าตัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเอง ก็จะต้องติดตั้งแอพฯ “ถุงเงิน” เพื่อร่วมโครงการนี้ด้วย

ผู้ที่ต้องการได้ e-Voucher ของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาท

โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้ 10-15%

ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ โดยจะโอนเงินเข้าให้ใน G-Wallet ของแอพเป๋าตังทุกต้นเดือนถัดไป

โดยเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้จ่ายผ่านเป๋าตังได้

ยกตัวอย่างการคำนวณยอดการใช้จ่าย ที่จะได้รับ e-Voucher ดังนี้

– คนละครึ่งเฟส 3

ผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อคน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท รอบแรกเริ่ม ก.ค.-ก.ย. 64 และรอบที่ 2 ต.ค.-ธ.ค. 64 โดยใช้วงเงินได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้มีสิทธิจ่าย 150 ต่อวัน)

ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ “คนละครึ่งเฟส3” เลือกโครงการไหน

ยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ที่ต้องอาศัยการจับจ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ที่คาดว่าตัวเองมีกำลังซื้อตามเป้าที่โครงการกำหนด สามารถเลือกรับแคชแบ็คจาก “ยิ่งใช้ยิ่งได้” สูงสุดถึง 7,000 บาทเพื่อไปใช้จ่ายต่อได้

แต่คนที่ไม่ได้ใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงมาก และเน้นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นหลัก สามารถเลือกใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส3” ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายสูง แต่มีวงเงินช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 50% แทน