วิธีใช้งาน เป๋าตัง ก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3 ที่ภาครัฐจะมอบเงินเยียวย าให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจ ากโ ค วิ ด -1 9 ระลอกล่ าสุด (เมษายน 2564) โดยจ่ายให้คนละ 3,000 บาท

ครอบคลุมทั้งหมด 31 ล้านคน วงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค.64

แต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้สิทธิในโครงการนี้มาก่อน และอยากได้สิทธิในรอบนี้ ต้อง “ลงทะเบียน” ใหม่ และต้องรู้วิธีใช้งานแอพฯ “เป๋าตัง”

ชวนมือใหม่มารู้จักวิธีใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอพฯ เป๋าตัง อีกครั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ในโครงการนี้

ใครมีสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 บ้าง

มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคนนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้ที่รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอพพลิเคชันเป๋าตัง

2. ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ

ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

โดยกลุ่มนี้ต้องเช็คตัวเองว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขหรือไม่? โดยคุณสมบัติผู้ที่จะได้สิทธิชัวร์ๆ มีดังนี้

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

– ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ได้

ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 314 มิ.ย.64 ได้ที่ไหนบ้าง
ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่คุณเข้าข่ายกลุ่มที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ เป๋าตัง หรือ ไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอน

วิธีติดตั้งและใช้งานแอพฯ เป๋าตัง สำหรับ คนละครึ่งเฟส 3
1. เปิดแอพพลิเคชั่น APP Store หรือ Google Play ในโทรศัพท์มือถือ (แอพฯ เป๋าตัง รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป)

2. พิมพ์ค้นหาแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ในช่องค้นหา

3. ดาวน์โหลดและติดตั้งลงในโทรศัพท์

4. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก และกดยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น

6. ระบุ PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

7. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet (เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายในมาตรการคนละครึ่ง และมาตรการรัฐอื่นๆ)

วิธียืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 3 ในแอพฯ เป๋าตัง
1. เข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เลือก G-Walle เพื่อ ยืนยันตัวตน

2. เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับมาตรการคนละครึ่ง หากเคยลงทะเบียนแล้วให้เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน และกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

3. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน กรณีที่ยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องระบุ PIN 6 หลักด้วย

4. สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

5. ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT

6. สแกนใบหน้า

7. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้าโฮม G-Wallet ซึ่งจะปรากฏมาตรการคนละครึ่งขึ้นมาด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ เป๋าตัง บนมือถือได้ หรือ ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองอีกครั้งได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

วิธีเช็คยอดเงิน คนละครึ่งเฟส 3 ในแอพฯ เป๋าตัง
หลังจากลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 และยืนยันตัวตนในแอพฯ เป๋าตัง เสร็จแล้ว หลังจากนั้นให้รอวันที่รัฐจะโอนจ่ายวงเงินสิทธิ (ให้สิทธิ 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ) เข้ามาในแอพฯ “เป๋าตัง” โดยจะได้รับเงินโอนเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท
ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท
จากนั้น ให้ผู้ที่มีสิทธิเช็คยอดเงินในแอพฯ เป๋าตัง ดังนี้

1. เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง
2. เลือกเมนู G-Wallet
3. กดเลือกเมนู โครงการ คนละครึ่ง
4. แอพฯ เป๋าตัง จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

วิธีการใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ซื้อของผ่านแอพฯ เป๋าตัง
1. เปิดเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เข้าสู่เมนูคนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ

2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน

4. ยืนยันการชำระเงิน

5. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

6. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ