สมัครประกันสังคมมาตรา 40

เรียกได้หลังจากประกันสังคมเตรียมช่วยเหลือแล้ว หลายๆคนเกิดคำถาม แล้ว ถ้ามัครจะเสีย สิทธิ หรือเปล่า

โดย ประกันสังคม เฉลยหากใช้สิทธิบัตรทอง และมาสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวย า 5,000 บาท สิทธิรักษาบัตรทองยังอยู่หรือเปล่า

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในรายการถกไม่เถียงถึงกรณีที่ผู้ที่ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ

เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับจะยังคงอยู่ ไม่ได้หายไปไหน แต่สิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาคือ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขายรายได้เพิ่มขึ้นมา

 

ทั้งนี้ กลุ่มแรงงาน “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ครบคลุม 9 กิจการ ได้แก่

ก่อสร้าง
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมทางวิชาการ
ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

รวมถึงกิจการ 5 กลุ่มของแอปพลิเคชั่นถุงเงิน จากโครงการคนละครึ่ง เราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร-เครื่องดื่ม) ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ร้าน OTOP
ร้านค้าทั่วไป

 

ร้านค้าบริการ
กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)
สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานมีดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชยของค่าจ้าง 50% (หรือไม่เกิน 7,500 บาท) และได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,500 บาท รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

 

ผู้ประกอบการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท