สมัครแล้ว ใช้สิทธิ์ได้ทันที

หลายๆคนยังคงสัยสัยในการสมัคร ม.40 เพราะเป็นอาชีพอิสระ แต่ได้รับผลกระทบด้วยจะต้องทำงไง

วันนี้เรามีคำตอบแล้ว

วันที่ 22 ก.ค.64 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า

สปส.เปิดรับสมัครแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์

 

แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

เลือกได้ 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สามารถสมัครง่ายๆ ได้หลายช่องทาง เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวพร้อมจ่ายเงินสมทบได้ทันที ทุกช่องทางการสมัครและชำระเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

 

“ขณะนี้ สปส. พบว่ามีแรงงานอิสระให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก

และสมัครผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เซเว่น-อีเลฟเว่น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา เครือข่ายประกันสังคม

ทั่วประเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th

 

โดยพบว่ามีแรงงานอิสระจำนวนมาก ทำการสมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ

และยังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมาก สปส.จึงขอแจ้งให้แรงงานภาคอิสระทราบว่า การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้น และโปรดชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง” รองโฆษก สปส.กล่าว