สมัคร ม.40 รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับการลงทะเบียน ม.40 เรียกได้ว่าหลายๆคนยังคงสับสน ว่า ที่รัฐประกาศแล้ว สำหรับการลงทะเบียน

รัฐให้ลงทะเบียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่างการหารือเพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

ในพื้นที่สีแดงเข้มตามคำสั่ง ศบค. ที่ประกาศเพิ่มขึ้นมาใหม่

 

จากกรณีที่คำสั่ง ศบค. ประกาศพื้นที่สีแดงเข้มจาก 13 จังหวัด เพิ่มขึ้นอีก 16 จังหวัด

รวมพื้นที่สีแดงเข้มทั้งสิ้นเป็น 29 จังหวัดนั้น กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ๆ

 

 

นั้นจะยังสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาทได้หรือไม่

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในรายการถกไม่เถียงว่า

 

การเปิดรับสมัครผู้มีอาชีพอิสระ-ฟรีแลนซ์ ขึ้นเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรกได้สิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ในอีก 3 จังหวัดและ 16 จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมานั้น

 

 

อาจจะให้เวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง