สรุปมาตการ การแจกเงิน

สำหรับล่าสุดอนัมุติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับโครงการของรัฐ ที่เปิดเยียวยๅให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

โดย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช า นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

ได้ออกมาแถลงมาตรการเยียวยๅโควิดรอบ 3 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบชุดใหญ่

โดยมาตรการเยียวยๅ หรือ มาตรการแจกเงิน

ประกอบด้วย 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่

 

1 การเพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิ.ย. 2564

2 การเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิ.ย. 2564

 

ม.33 เรารักกัน

โดยมาตรการที่ 1 และ 2 นี้ จะเสนอให้ ครม. เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

โดยคา ดว่าจะแจกเงินให้ผู้ได้สิทธิได้ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 เดือน พ.ค.นี้

และผู้ได้สิทธิใช้เงินได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2564

สำหรับมาตรการ 3-5 จะเป็นมาตรการที่เริ่มใช้ต่อจากมาตรการที่ 1-2 หรือ เริ่มใช้ในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2564 ประกอบด้วย

3 การเพิ่มเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปาะบาง เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน

 

ตั้งแต่ก.ค.- ธ.ค. 2564
4 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ให้วงเงินคนละ 3,000 บาท

คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท เงื่อนไขการใช้เหมือนเดิม คือรับช่วยจ่ายให้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

5 โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ ซึ่งรัฐจะบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)

ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เมื่อชำระเงินผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง