สรุปวันโอนเงิน ช่วยเหลือ

รัฐบาลได้มีคำสั่งเร่งเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปของประชาชนที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ด้วยการสั่งให้ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวย าให้

นายจ้างและผู้ประกัน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยจะเยียวย า 9 ประเภทกิจการ คือ

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวย า “ประกันสังคม” จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน โดยแบ่งการโอนดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ผู้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย าในวันที่ 23 ส.ค. 2564


ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ผู้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 24-26 ส.ค. 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 39, 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด

คือจังหวัดกาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ผู้รับสิทธิ์รอบแรกได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 27 ส.ค. 2564 ประมาณ 7 แสนคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ที่เพิ่งสมัครใหม่จนถึงวันที่ 24 ส.ค. 2564 คาดว่าจะได้รับเงินต้นเดือน ก.ย.


อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1506 โดยให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง.