สรุปวันโอนเงิน ม.33-39-40

ความคืบหน้าของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33กลุ่มแรงงานตาม ม.33 ในกิจการ 9 หมวด

รัฐจะจ่ายเงินเยียวย าให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน10,000 บาท

ได้รับเงินทางบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 64 เป็นต้นไป โดยล่าสุดรัฐได้เคลียร์ข้อมูล

อัพเดทการจ่ายเงินรอบตกหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับใครที่ตรวจสอบ เช็คสิทธิ์ทางเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เรียบร้อยแล้ว

และพบว่า ได้รับสิทธิแต่เงินไม่เข้าบัญชี อาจเกิดได้จาก สาเหตุหลัก ดังนี้

– บัญชีธนาคารยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ หรือหากผูกพร้อมเพย์แล้ว ต้องรีบเช็คว่า เป็นการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เท่านั้น

– บัญชีธนาคารมีปัญหา เช่น ไม่มีการเคลื่อนไหวนานแล้ว หรือ อาจมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล รวมถึง ชื่อบัญชีอาจสะกดผิด ไม่ตรงกับ ชื่อ-นามสกุลจริง ในฐานข้อมูลของประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000บาท จำนวน 1 เดือน

.ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา 39และมาตรา 40สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40กับสำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

(กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

ปิดรับสมัครเป็นผู้ประกันตนเพื่อรับเงินเยียวย าแล้ว

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่เหลือ(3 + 16 จังหวัด) ยังเปิดให้สมัครและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนเพื่อรับเงินเยียวยาได้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

กำหนดการได้รับเงิน สำหรับการโอนจ่ายเงินนั้น ปัจจุบันสามารถโอนเงินได้วันละ 1 ล้านราย

โดยภาครัฐมีแผนจะเพิ่มจำนวนการโอนให้เป็น 1.5 ล้านราย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินเร็วขึ้น แบ่งออกเป็น

ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด (ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบแล้วภายใน 10 ส.ค.) จำนวน 1.07 ล้านราย ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย

กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า) จะได้รับโอนเงินทางบัญชีพร้อมเพย์วันที่ 23 ส.ค. 64

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด (ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบแล้วภายใน 10 ส.ค.) จำนวนรวมกว่า 4 ล้านราย จะมีการทยอยโอนเงินทางบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 24 -26 ส.ค. 64

โดยมีเป้าหมาย โอนเงินแก่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39, 40 ภายใน 27 สิงหาคมนี้ สำหรับล็อตแรก คือ ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบแล้วภายใน 10 ส.ค.

ทั้งนี้ ใน 10 จังหวัดแรก ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวย าแล้ว

แต่สำหรับ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า หากยังไม่ได้สมัคร หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ

ยังสามารถทำได้จนถึงวันที่ 24 ส.ค.64 (และจะไปได้เงินพร้อมกับ 16 จังหวัดที่ประกาศรอบล่าสุด)

โดยผู้ประกันตนทั้งตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน

หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกันสังคมขยายเวลาให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่ 24 ส.ค.64 นั้น

ในกลุ่มนี้ จะต้องรออัพเดทการโอนเงินอีกครั้งหนึ่ง