สรุปไทม์ไลน์โอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40 ได้วันไหนเช็คที่นี่

เปิดไทม์ไลน์ สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยา 2,500 บาท และ 5,000 บาท ให้กับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวเผยความคืบหน้าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม มีไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ 29 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

มาตรา 33 ใน 16 จังหวัด ได้รับเงิน 2,500 บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด ได้รับเงิน 5,000 บาท

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564

มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ได้รับเงิน 5,000 บาท

มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ที่สมัครและชำระเงินสมทบภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้รับเงิน 5,000 บาท

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

มาตรา 39 ใน 16 จังหวัด ได้รับเงิน 5,000 บาท.