สินเชื่อใหม่ TMB ให้กู้เริ่มต้น 1 เเสนบาท สมัครง่ายมาก

สินเชื่อทีเอ็มบี แคชทูโก วงเงินกู้ ตั้งแต่ 30,000 – 1,500,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้ผ่อนนานสูงสุด 12-60 เดือน ไม่ว่าจะมีอาชีพอิสระ พนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโกคุณสมบัติผู้กู้ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้กู้เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
สำเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน
สำเนา สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน
กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ทำงานปัจจุบัน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

วงเงินกู้

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1,500,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาชำระ

เวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
อัตราดอกเบี้ย

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 19 – 25 % ต่อปี
พนักงานประจำ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 14 – 25 % ต่อปี

หลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
สมัครขอ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา Call Center โทร 1558