สินเชื่อ KKP Personal Loan เปิดให้ยืมวงเงิน 2 เเสนบาท สมัครได้เลยทีนี่

สินเชื่อ KKP Personal Loan จาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นสินเชื่อเงินด่วน

ที่ช่วยในเรื่องการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค หรือ ค่าใช้ต่างๆที่มีความจำเป็น สามารถสมัครง่ายได้หลากหลายช่องทาง

เอกสารที่ไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงถึง 1,500,000 ผ่อนสบายๆ ทุกเดือน กับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รับเงินทันที ภายใน 1 วัน

จุดเด่น

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Personal Loan

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 – 60 ปี

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป


เอกสารประกอบ

สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

หมายเหตุ ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

สมัครขอสินเชื่อ KKP Personal Loan คลิกที่นี่