สินเชื่อ TMB ให้ยืมเเล้ว วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท สมัครง่าย

แคชทูโก จาก ธนาคารทหารไทย เป็นสินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือนำไปชำระหนี้สินต่างๆ วงเงินกู้ ตั้งแต่ 30,000 1,500,000 บาท

หรือ 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนานสูงสุด 12 60 เดือน

ไม่ว่าจะมีอาชีพอิสระ พนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้

โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโก

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี

พนักงานบริษัท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้กู้เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี

สำเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน

สำเนา สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน

กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ทำงานปัจจุบัน อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
วงเงินกู้

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1,500,000 บาท

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาชำระ

เวลาชำระคืน 12 60 เดือน
อัตราด อกเบี้ย

เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว ด อ กเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 19 25 ต่อปี

พนักงานประจำ ด อ กเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 14 25 ต่อปี

หลักประกัน สินเชื่อไม่มีหลักประกัน