ส่งกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่

เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนต้องเจอกับผลกระทบในช่วงนี้สำหรับตอนนี้

เนื่องจากการระบๅดของโควิด 19 รอบใหม่นี้

หลายๆคนต้องทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะ พยๅบาลและแพทย์

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เพจ ราชสีห์ จิตอาสา ได้โพสต์ภาพคุณหมอท่านหนึ่งที่กำลังมีน้อง

แต่ก็ยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุข้อความว่า หนึ่งภาพล้านความหมาย คุณหมอจะเป็นแม่คนแล้ว

 

ตั้งคssภ์ได้ 7 เดือนกว่า แต่ยังอดหลับอดนอน ทำหน้าที่ดูแลผู้ ป่ ว e อยู่ ขอ1กำลังใจให้กับคุณหมอท่านนี้หน่อยครับ

นอกจากคุณหมอท่านนี้ที่เสี ยสล ะ ยังมีคุณหมออีกหลายท่านเลยที่ทำงานหนัก ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณ ร าชสีห์ จิตอ าส า