อนุมัติ วันหยุด เพิ่ม

ข่าวดีมาแล้วสำหรับใครที่อยากหยุดอยู่บ้านในช่วงเดือนนี้เพิ่ม

ทางรัฐบาลประกาศเพิ่มแล้วสำหรับวันหยุดเดือนนี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุม

ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค

รวมทั้งเลื่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุด นัก ขัตฤ ษ์ตามปกติ

เพราะเป็นวันพิเศษที่เกิดขึ้นช่วงปี 2564 นี้เท่านั้น

 

ด้าน น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ส่วนวันหยุดประจำภาคจะทดลองใช้เฉพาะปี 2564 เท่านั้น

มติให้ถือตามภาคที่กระท ร ว งมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันตรุ ษจี น วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากชดเชยวันเข้าพรรษา

และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็น เนื่องจากเป็นวันมหิดล ส่วนวันหยุดราชการประจำภูมิภาค

ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ

เนื่องจากประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องจากประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้

 

เนื่องจากประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง

เนื่องจากเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งมีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชจากวันจันทร์ที่ 24

ตุลาคมเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
การที่รัฐออกวันหยุดพิเศษ และวันหยุดประจำภาคเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะจากวันหยุดยาวที่ผ่านมา มีผลสำรวจออกมาแล้วว่าวันหยุดยาว

ประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ matichon