อบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ง่ายใน 1 ชม.

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำที่บ้านได้แล้ว ทำแค่ 1 ชั่วโมงเสร็จ

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

1.เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน”

(กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

3.เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม”

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7.ขึ้นหน้าต่าง “ท่านผ่านการอบรมแล้ว” จากนั้นเลือก “ตกลง”

8.ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม