ออมสินเปิดลงทะเบียนแล้ว

ออมสินได้เปิดโครงการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  ระลอกใหม่

ซึ่งการปล่อยสินเชื่อรอบนี้เป็นโครงการเดิมจากที่แล้ว แต่มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำ หรือเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้ประจำ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้

สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในส่วนของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ สามารถกู้ได้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท

 

ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ได้รับผลกระทบ
-เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

-มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ส่วนโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือผู้มีรายได้ประจำผู้กู้ต้องมีคุณบัติดังนี้

-ได้รับผลกระทบ

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน