อาชีพอิสระ 19 จังหวัดสมัครรับ 5,000 บาท ได้ที่นี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ เพิ่มเป็น 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รายละ 5,000 บาท ต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตร ประมง ค้าขายหาบเร่ กลุ่มรถรับจ้าง รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ เป็นต้น

ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

รวมถึง 3 จังหวัดที่ประกาศล๊อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า รวมทั้ง 19 จังหวัดนี้ สามารถไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมส่งเงินสมทบเพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ รับสิทธิประโยชน์และเงินเยียวย า ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้

ทางด้านเรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานอิสระในพื้นที่ที่ได้รับการเยียวย าตามที่ ครม.มีมติให้ขย ายจังหวัดเพิ่มเติม ได้กำชับให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการประกันสังคม เร่งดำเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รีบมาสมัครให้ทันภายในวันที่ 24 สิงหาคม นี้

ช่องทางการ ‘สมัครผู้ประกันตน ม.40’
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์บิ๊กซี

สมัครผ่านช่องทางอื่น เช่น สมัครออนไลน์ผ่าน www.sso.go.th

สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม

สมัครผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

แล้วรีบชำระเงินให้ทันภายใน 24 สิงหาคม ก็จะได้รับสิทธิเช่นกัน

เริ่มโอน 10 จังหวัดแรก 24 ส.ค. นี้
ในส่วนของเงินเยียวย าผู้ประกันตน 10 จังหวัดแรก ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะได้รับเงินก่อน เริ่มโอนวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้

โดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิเยียวย าซึ่งยังไม่เปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบดำเนินการ หรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามเงื่อนไขพื้นที่เยียวย าทั้ง 29 จังหวัด สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคมได้ทันที

ผู้ประกันตน ม. 40 ขาดส่ง ตรวจสอบสถานะได้ที่ 1506

รองโฆษกฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับผู้ประกันตนที่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วแต่ขาดส่งเงินสมทบ และไม่มั่นใจว่าจะได้รับสิทธิเยียวย าหรือไม่ สามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะความเป็นผู้ประกันตนได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ทั้งนี้ การชำระเงินให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข เช่น เงินชดเชยขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน และบำเหน็จชราภาพ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีนี้ถึงเดือนมกราคม 2565 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเพียง 42 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่ายเพียง 60 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่ายเพียง 180 บาท เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง