เคาะวันลงทะเบียนรับ 2 พันบาท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเงื่อนไข ดังนี้

เราชนะ รอบ 2 ได้เงินเมื่อไร
1. สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน เงินจะเข้าทุกวันศุกร์ โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 และวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

2. สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มได้เงินตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64 และวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

เราชนะ รอบ 2 ได้เงินเท่าไรบ้าง
สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยาเพิ่มสัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 2 สัปดาห์ ภายใต้วงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64

เราชนะ รอบ 2 ต้องลงทะเบียนอย่างไร
ผู้ที่จะได้สิทธิเราชนะรอบ 2 นี้ คือกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มเดิม โดยเงินจะเข้าอัตโนมัติตามวันที่กำหนดข้างต้น โดยไม่ต้อง ลงทะเบียนเราชนะ ซ้ำอีก และไม่มีการเปิดให้สมัครใหม่