เคาะวันลงทะเบียนเเจกเงิน 3,000 บาท คนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิรวม 31 ล้านคน มีทั้งกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว และผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์การจ่ายเงิน 3,000 บาท ดังนี้

คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินวันไหน

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย เงินเยียวย า เป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค.-ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 ต้องลงทะเบียนหรือไม่
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “คนละครึ่งเฟส 3” มีผู้ได้รับสิทธิ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใดๆ เลย

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาก่อน จะต้อง ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอน

นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ กับมาตรการ คนละครึ่งเฟส3 ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ประกอบด้วย

– เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ