เคาะวันเเล้ว สินเชื่อกู้ภัยออมสินเปิดตอนไหนเช็กเลย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน อยู่ระหว่างเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอ สินเชื่อสู้ภัย  CO V I D -19

ลงระบบแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด จะขยายสิทธิ์เป็น 2 ล้านราย ให้สามารถกดขอสินเชื่อสู้โ ค วิ ดได้ในช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

และขยายเพิ่มเป็น 6 ล้านรายทั่วประเทศ ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิมผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ C O V  I D-19

ของออมสิน ผ่าน Mymo มาแล้ว ทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท/ราย และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

มีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัย CO V I D -19 ครั้งนี้ได้อีกโดยผู้ที่สนใจสามารถกดรับสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้โควิด จาก Mymo ของ ออมสิน ได้ ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดติดตามและกดเข้าแอปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้ง

สนใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ โปรดติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือสอบถามได้ที่ facebook : GSB Society