เคาะวันโอนเงินแล้ว

หลังจากการประกาศล็อคดาวน์ 13 จังหวัด ล่าสุด รัฐประกาศ วันโอนเงินใหม่แล้ว โดยสำหรับผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเตรียมผูกบัญชีพร้อมเพย์รับเงินเยียวย าไม่เกิน 10,000 บาท เช็คที่นี่ได้เลย

วันนี้ 20 ก.ค. คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มอีก 3 จังหวัด ดังนี้คือ ชลบุรี,อยุธย า และ ฉะเชิงเทรา รวมพื้นที่สีแดงเข้มที่จะได้รับเงินเยียวย าล่าสุด

 

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ

สมุทรสาคร
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

อยุธย า
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาช่วยเหลือ

เป็นเวลา 1 เดือน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการขยายมาตรการเยียวย าประชาชน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่ม 3 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธย าฯ จากเดิมที่ประกาศใช้ 10 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เป็นเวลา 1 เดือน

โดยมีกิจกรรม กิจการ 9 หมวด ที่จะได้รับการเยียวย า และมีแนวทางการเยียวยา ดังนี้

ลูกจ้าง

ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

นายจ้าง

นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง”

1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2.ร้าน OTOP

3.ร้านค้าทั่วไป

4.ร้านค้าบริการ

5.กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท


ประกันสังคมโอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตน วันที่ 6 สิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่าการจ่ายเงินชดเชยผู้ที่อยู่ใน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ-คำสั่งของรัฐบาล

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับการชดเชย 2,500 บาทด้วย และลูกจ้างแรงงานมาตรา 33 ที่ตกงาน จ่าย 50%

ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564

ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูล และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เช่นกัน