เคาะวันโอนเงิน ม.39-ม.40

วันนี้เงินเข้าแล้ว สำหรับ ม 40 ที่โอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนจำนวน 5,000 บาท เช็คด่วน

ล่าสุดเมื่อวานนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

สงขลา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธย า

ตารางโอนเงินเยียวย าดังนี้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 สำนักงานประกันได้กำหนดวันโอนเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาท โดยจัดสรรเรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน ดังนี้

วันที่ 24 ส.ค. โอนเงิน มาตรา 40 จำนวน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 10-16xxxxx-xxx-xx-x

วันที่ 25 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 17-34xxxxx-xxx-xx-x

วันที่ 26 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 35-89xxxx-xxx-xx-x

วันที่ 27 ส.ค. โอนเงิน มาตรา 39/มาตรา 40 จำนวน 16 จังหวัดหลัง

ประกันสังคมโอนเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาท ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเท่านั้น สำหรับตารางโอนเงินของแต่ละธนาคาร รายละเอียดดังนี้

เวลา 01:20 น. ธนาคารธกส.

เวลา 01:23 น. ธนาคารกสิกรไทย

เวลา 01:50 น. ธนาคารออมสิน

เวลา 02:19 น. ธนาคารไทยพาณิชย์

 

เวลา 03:01 น. ธนาคารกรุงเทพ

เวลา 03:01 น. ธนาคารกรุงไทย

เวลา 03:40 น. ธนาคารกรุงศรีฯ

เวลา 03:43 น. ธนาคารทหารไทยธนชาติ