เคาะเเล้ว โครงการเป๋าตังให้ยืมเงิน เริ่มวันไหน

รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า

จากการช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบอีเพย์เมนต์ที่รัฐบาล

โอนเงินช่วยเหลือให้ประ ชาช นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หลายโครงการในช่วงที่

เกิ ดสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกร รม

และเรียนรู้การใช้จ่ายเงิน ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็วโดยความสำเร็จในเรื่องนี้

รวมทั้งข้อมูลที่รัฐบาลได้รับ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลกำลัง

พัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลกำลังศึกษาอยู่คือในอนาคตอาจให้

ประชาชนสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่านแอพพลิเคชั่นเป้าตัง

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มาก

ขึ้น และประชาชนที่มีเงินออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยฃกู้และรับความเสี่ย ง

ได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเงินกู้ได้ตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด