เคาะแล้ว จ่ายให้ 2 เดือน

หลังจากการประชุมที่ผ่านมา สำหรับการออกมาตราการช่วยเหลือประชาชน

ด้าน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า

ได้เพิ่มมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชนลดวิกฤ โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้แก่

สนับสนุนแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท

 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. จนถึง 15 ต.ค.2564

โดยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ (Mobile Broadband) ให้ใช้งานไม่จำกัดสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียน ได้แก่ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Meeting, Webex และ Line Chat

รวมทั้งสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมได้อีก 2 GB หรือหากเลือกใช้งานเน็ตบ้านในการเรียน (Fixed Broad band

กสทช.จะสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตให้เดือนละ 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 2 รอบบิลหรือ 2 เดือน

 

 

เบื้องต้นให้กระทรวงศึกษาธิการทำรายชื่อนักเรียนและเครือข่ายที่ใช้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผ่านมือถือหรืออินเตอร์เน็ตบ้าน

เพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวน 7 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังมีมาตรการให้ประชาชนโทร.ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เมื่อโทรเข้าเลขหมาย 1330 (สปสช.), 1323 (กรมสุขภาพจิต), 1422 (กรมควบคุมโรค), 1646 (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.), 1668 (กรมการแพทย์), 1669

(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ), 1506 (สำนักงานประกันสังคม) และ

1138 (กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย)

ตลอดจนสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่แยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชน

สนับสนุนค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย สนับสนุนการส่งข้อความสั้น (SMS) กรณีหน่วยงานภาครัฐต้องแจ้งประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19.