เงินเข้าเพิ่ม 10 สิงหา

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ หรือ บัตรคนจน ล่าสุดรัฐเตรียมให้เงินเพิ่ม

ด้าน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวความคืบหน้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ซึ่งล่าสุด ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านคน

 

การให้เงินจะย้อนหลังตั้งแต่เดือน มิ.ย. 63 – ก.ย. 63 และตั้งแต่ ต.ค.63 – ก.ย. 64 ได้เดือนเว้นเดือน รวมอีก 6 เดือน

รวมเป็น 10 เดือน เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เร็วๆ นี้

ซึ่งก็จะได้คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ก็จะได้ 100 บาท

 

แต่หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ก็จะได้เดือนละ 50 บาท

สรุปเงินเข้า 3 กลุ่ม 10 ส.ค. 64

เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1000

 

เบี้ยผู้พิก า ร 800-1000

เงินอุดหนุนเด็ก 600

 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์