เงินเยียวยาประกันสังคม โอนเพิ่มเช็คที่นี่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เงินเยียวยา ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40)

า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.33 ลูกจ้างสัญชาติไทยคนละ 2,500 บาท

ในพื้นที่ 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม สิงห์บุรี) รวม 249,235 คน เป็นเงินกว่า 623 ล้านบาท

ส่วนนายจ้างในพื้นที่ 16 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างไม่เกิน 200 คน คนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นั้น สำนักงานประกันสังคมกำลังทยอยตรวจสอบข้อมูลที่นายจ้างกรอกไว้ในระบบ E-Service และจะทำการโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ทุกวันศุกร์

โฆษกรัฐบาล ยังกล่าวถึงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ด้วยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด (กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา) รวม 1.12 ล้านคน เป็นเงินกว่า 5.6 พันล้านบาท

ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด มีจำนวน 4.5 ล้านคน ทำการโอนระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2564 วันละ 2 ล้านคน จากนั้นวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนที่เหลืออีก 5 แสนคน เป็นเงิน 22,482 ล้านบาท

สำหรับกำหนดการโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในกลุ่ม 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) จำนวน 802,397 คน จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดล็อกดาวน์ จะได้รับเงินเยียวยา ระยะเวลา 2 เดือน ส่วนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ภายหลังจะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม