เงินเยียวยๅนักเรียน 2,000 บาท เช็คสิทธิ์แล้วไม่มีชื่อต้องทำยังไง

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินหน้าจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ให้กับโรงเรียน สถานศึกษาภายใต้กำกับดูแลของศธ. ที่ไม่รวมมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษานั้น

มีคำถามมาว่า เงื่อนไขในการที่จะเช็คสิทธิ์ว่าได้รับหรือไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษานั้น มีเงื่อนไขอะไรบ้าง หลังจากเช็คสิทธิ์แล้วไม่พบรายชื่อ

จากการตรวจสอบข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) https://student.edudev.in.th ระบุเงื่อนไขในการเช็คสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบสิทธิ์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ระบุว่า

รายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้