เงินเหลือเก็บ การงานรุ่งโรจน์ ร ว ยรับปีใหม่ คนที่เกิ ด 6 ร า ศีงานนี้

คนที่เกิ ด ร าศีพฤษภ

(เกิ ดระหว่าง 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

การเงิ นเ รื่ อ งงานไม่ต้องพูดถึง ยังมีให้ทำอย่ างหนาแน่นคิวย าวล้นมือเ รื่ อ งเงิ นไม่ต้องเอ่ยกันมาก

รับมามือขวาสัมผัสมือแป๊ปเดียวก็จ่ายออกไปทางมือซ้ายแล้ว ก็เรียกว่าถ้อยที ถ้อยอาศัยกันไป

ทั้งเ รื่ อ งการงาน เ รื่ อ งการเ งิน พอเพียงพอใจก็สบ ายจิตสบ ายใจช่วงเวลานี้ ความโ ชคดี กระซิบย้ำซ้ำเตื อ นสิ่งไหนงานใด

ที่คั่งค้ าง ก็เป็นเวลาที่ดี เคลี ยร์งานคลี่คล ายทุกสิ่งอย่ างให้แล้วเสร็จได้รว ดเร็วทันใจดี

พบเจอคนขายสลากร า งวัลในที่ เราติดต่องาน สถานที่ทำงาน เ สี่ ย ง ซื้อไว้ลุ้นโ ชคลุ้ น ร า งวัลเป็นความโช คดีที่เป็นของเราบ้ างแล้ว

คนที่เกิ ด ร าศีธนู

(เกิ ดระหว่าง 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

การเงิ นกระแสพลังการเงิ นมีได้สองรูปแบบ ลงทุนใหม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นกิจการงานตนเอง

หรือร่วมสัญญาลงทุนเก็งกำไรกับผู้ใหญ่ที่ลงเงิ น ตัวเราลงแรงรับอาสา ทำงานให้เกิ ดผลประโยชน์ ต่างตอบแทนกัน

จะเป็นในรูปแบบไหนตัวเรามีแต่ได้และได้ ความโช คดีติดต่อเจรจาสถาบันการเงิ น ได้รับคำแนะนำ หรือจัดสรรเ รื่ อ ง

การเงิ นได้ตรงใจเราพอดิบพอดี ส่วนการ เ สี่ ย ง โ ชคสลากรางวัล ต้องเดินทาง

ขอโ ช คขอลาภจาก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีตำนานมีคว ามเชื่ อ มา เ สี่ ย ง ซื้อสลากรางวัลให้ตรงเลขตรงร า งวัลให้โ ช คดี

คนที่เกิ ด ร าศีมีน

(เกิ ดระหว่าง 16 มี.ค. – 12 เม.ย.)

การเ งินจะเป็นเ รื่ อ งการให้ความร่วมไม้ร่วมมือในภารกิจต่าง เช่นได้รับช่วงต่อ กิจการงานของตระกูล

หรือเริ่มต้นกิจการงานใหม่ มีผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดัน หรือรวมตัวจับมือเป็นหุ้นส่วนกันสร้างโปรเจคการเงิ น

เป็นช่วงหมุนเวียนกระจายร ายได้ช่วยกันไป ความโช คดีจะเป็นเ รื่ อ งดีกับผู้ที่รับราชการ ตำแหน่งหน้าที่การงานดี

เลื่อนยศขึ้นตำแหน่งขึ้นอีกระดับโ ช คลาภจากการ เ สี่ ย ง ซื้อสลากรางวัล โช คมาจากอายุเก่าแก่โบราณกาลถิ่นศักดิ์สิทธิ์

เช่น คำชะโนดวังนาค า แม่ตะเคียนทอง ขอโ ชคเกิ ดลาภ ได้โอกาสร วยกัน มีบุญเก่าช่วยหนุนนำ

คนที่เกิ ด ร าศีเมษ

(เกิ ดระหว่าง 13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

การเงิ นในเดือนนี้อาจมีผลกระทบเ รื่ อ งการเงิ นบ้ าง เป็นปั ญหาให้อึดอัดใจนิดนึง การเติบโตมากขึ้น ปั ญหาอุปสรรคมี

การเค ลียร์การแก้จุดบกพร่ องที่ต้องดำเนินการก็จำเป็น การเงิ นก็อาจเชื่ องช้าไปบ้ าง

แต่ก็มีมาเติมเต็มในที่สุด สรุปต้นเดือนเหนื่อย แต่ปลายเดือนรับ ความโช คดีเครดิตยังติดชาร์ตมีชื่อเสี ยง ที่ลู กค้ าคู่สัญญาไว้วางใจ

ยังปล่อยสินเชื่ อ ปล่อยวัตถุดิบป้องนานให้ตามคำสัญญา โ ชคลาภจากการเ สี่ ย ง สลากรางวัล

ถูกโฉลกมีโช คกับสาวร่ า งอวบ มีเนื้อ เธอจะให้โช คดีมีเฮงมีเฮในวันออกรางวัล มองหาให้พบให้เจอจะมีโช ค

คนที่เกิ ด ร าศีมังกร

(เกิ ดระหว่าง 15 ม.ค. – 12 ก.พ.)

การเ งินในเดือนนี้มักจะได้รับคำตอบที่ไม่สบอารมณ์มากนัก เ รื่ อ งการเงิ นก็มาล่าช้าไม่ค่อยจะทันการณ์ให้ร้อยใจ

และคู่สัญญามักเร่งรัดทวงถาม การเงิ นไม่คล่องถึงเป็ยหนี้อีกก็ต้องยอม เป็ยเงิ นสำรองจ่ายกัยไป เงิยเรามาแล้ว

ค่อยเคลี ยร์ไม่เพลียหัวใจมากนัก ความโ ชคดี ช่วงนี้ต้องหมั่ยเดิยทางเจรจา มักจะประสบผลดีเกินค าด

มีงายมีเงิยเพลิดเพลิยใจ เป็ยความภาคภูมิใจ มิใช่น้อย โ ชคลาภจากการ เ สี่ ย ง

ซื้อสลากรางวัล คยขายรางวัล อายุน้ อยวัยรุ่ยนิด พบเจอที่ไหยเวลาใด อย่ าช้ารีบซื้อเป็ยเจ้าของ เป็ยโช คดีของเราแล้ว

คนที่เกิ ด ร าศีพิจิก

(เกิ ดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

การเงิ นในเ รื่ อ งการงานมีขยับขย ายให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ผู้ที่ตกงานรอคอยมานาน เวลาเริ่มงานทำเป็นจริงเสี ยที

ผู้ที่มีกิจการทรง พอเอาตัวรอดไปวัน ก็มีข่าวดี งานดินเงิ นดี ก้าวหน้าได้ทันใจ ก้าวไกลได้ทันเวลาจริง

ก็เท่ากับอุปสรรคการเ งินหมดไป ความโ ชคดีอาจจะเป็นตัวเราพึ่งพาตนเองเป็นหลักอยู่แล้ว

ผลกระทบจึงไม่ค่อยมี มีแต่ได้รับผลดีเสมอ เมื่อทำกิจการงาน โ ชคลาภส่วนใหญ่จะเกิ ดได้

หลังจากเราสร้างบุญกุศล เสริมให้ทานบ ารมี และ เ สี่ ย ง ซื้อสลากรางวัลเอาไว้ กำลังบุญส่งให้รับทรั พย์รับความเฮง