เงิน ม.33 1,000 บาท งวดสุดท้ายเช็กได้ที่นี่ก่อนใคร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. ไฟเขียว โครงการ ม33เรารักกัน มุ่ง ​เยียวย า กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตน ม.33 โดนในวันนี้(31 พ.ค.64) เป็นวันสุดท้ายของการรับเงินในโครงการ ม.33 เรารักกัน

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม มาตรา 33 จ่ายเงินเยียวย าโอนเงินงวดสุดท้ายอีก 1,000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินเยียวย าในครั้ง พร้อมวิธีการรับสิทธิสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด

ผู้ประกันตน ม.33 ที่เคยได้รีบสิทธิเรารักกันในรอบแรกแล้ว จะได้รับสิทธิใช้จ่ายเข้าแอพฯ เป๋าตัง

อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท และให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

สัปดาห์แรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท
สัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรการ ม.33 เรารักกัน สามารถเข้าไปเช็คสิทธิเงินเยียวย าได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com และคลิกเข้าไปที่

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล

รวมถึงวันเดือนปีเกิด และคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวย า

ส่วนกรณี ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ สามารถ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินรับทีเดียว 2,000 บาท หากได้รับสิทธิ์