เงิน 2,000 กำลังจะหมดเเจกต่ออีก 3,000 จริงหรือเช็กเลย

การลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส3 เพิ่ม 16 ล้านสิทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้านคนต้องรับเงื่อนไข กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้านคน

ในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนคนเก่า 15 ล้านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียน กดยินยอมรับเงื่อนไข ย้ำทั้ง 4 โครงการเยียวย าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ห้ามใช้สิทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเปิดโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน ว่า สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 นั้น คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน จะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติม คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีก 16 ล้านคน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ คนละครึ่งเฟส 3 เพื่อจ่าย เยียวย า ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน วงเ งิ นกว่า 9 หมื่นล้านบาท แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 บ้าง สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

2. อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน ล่ าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า คนละครึ่งเฟส 3 นี้ จะให้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งรายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ กดยืนยัน รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ว่า ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่ หากกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเ งิ นเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรายใหม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาก่อน กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเ งิ นเยียวย ารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

3. ระยะเวลาโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ย าวนานขึ้น รัฐบาลออกแบบโครงการ คนละครึ่ง ในระยะ 3 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา 6 เดือน คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 4 ของปีนี้

4.เฟส 3 ใช้วงเ งิ . คนละครึ่งน 93,000 ล้านบาท ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จะมีการใช้วงเ งิ นทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบาท

โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเ งิ นไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน รัฐบาลจะโอนเ งิ นเพิ่มให้เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาท ขณะที่โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป้าหมาย 4 ล้านคน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองเ งิ นสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยมาตรการนี้ จะเป็นมาตรการที่ดึงเ งิ นในกระเป๋าของผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อให้เม็ดเ งิ นมีส่วนเข้าไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

โดยจะต้องใช้จ่ายเ งิ นซื้อสินค้าและบริการก่อน จากนั้น รัฐจะคืนส่วนหนึ่งราว 10-15% ของเ งิ นที่ใช้จ่ายเข้าไปในแอพลิเคชั่นเป๋าตัง

ดั งนั้ น หากผู้ร่วมโครงการต้องการได้เ งิ นคืนมาเต็ม 7 พันบาท ก็ต้องใช้จ่ายเ งิ นระดับหนึ่งหรือหลายหมื่นบาท ทั้ง 4 มาตรการนี้มีเป้าหมายให้คนเข้าร่วมได้ 51 ล้านคน

ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โ ค วิ ด คลี่คลาย เพื่อให้ทุกคนออกมาใช้จ่ายได้ คาดว่าจะเริ่มมีเม็ดเ งิ นเข้าสู่ระบบช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 โดยทั้ง 4 มาตรการนี้ประชาชนจะใช้สิทธิซ้ำไม่ได้ ต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สำหรับ โครงการเราชนะ เป็นการขย ายวงเ งิ นช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มโอนเ งิ นรอบใหม่ให้แล้วในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64 สำหรับผู้ที่ใช้ผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชน จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสามารถใช้จ่ายสิ้นสุดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64 โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นการขย ายเพิ่มวงเ งิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเ งิ นรอบใหม่ ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64